reym@017.net.il  |     052-4347551 

שירותי יעוץ ותקנים
החברה עוסקת במתן שירותי ייעוץ  למגוון מערכות ניהול איכות ובטיחות מזון ,איכות הסביבה,
בטיחות ,תמרוקים,  אמ"ר , משלב תכנון ריצפת הייצור לקבלת רישיון ועד לקבלת תקן הרלוונטי .

     שירותי הייעוץ יכללו  שירותים הנתמכים ע"י מהנדס מזון או טכנולוגי מזון בעלי וותק רב במזון ובטיחות מזון.

  אנו ערוכים לתת שירות במסגרת רישוי של שירות המזון  או אגף הרוקחות במשרד הבריאות ליצרני תמרוקים: 

  א. יצרני מזון - פיתרונות מיקצועיות ורגולציה במזון בשרשרת הייצור מרצפת הייצור עד לאריזה וסימון מזון ( תקן 1145,
      סימון תזונתי ותקנת תוספי המזון ותקנים רלווונטיים אחרים למוצר ) 

  ב. לבתי אוכל/ קייטרינג ייעוץ והדרכה פיקוח ובקרה שותפת לעמידת החברה בדרישות התברואה של שירות המזון בפעילות   
      השותפת  ולקראת חידוש רישיון היצרן (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון/ תנאים תברואיים לבתי אוכל)  להבטחת 
      מזון בטוח לצריכה ולעמידת המוצרים בדרישות התקנים החלים עליהם.
  ג. ליצרני מוצרים תמרוקים (קוסמטיקה)- ייעוץ והדרכה לעמידה בדרישות הרישוי  של אגף הרוקחות במשרד הבריאות 
      לרבות תנאי תברואה ליצרני תמרוקים.

  ד. תיכנון ורישוי עסקים לייצור מזון בהתאמה לדרישות הרישוי החלות על העסק לקבלת רישיון יצרן של שירות המזון  והכנה 
     לתקני בטיחות מזון לרבות פרשיות טכניות.
logo בניית אתרים