reym@017.net.il  |     052-4347551 

תקן בן לאומי זה ISO 14001 ישים לכל אירגון השואף:     ( סעיף מתוך  1 חלות תקן ISO 14001 )
               
להקים ליישם לתחזק ולשפר  מערכת ניהול סביבתית
להבטיח לעצמו את התאמתו  למדיניות איכות סביבתית מוצהרת.
להשיג התאמה לתקן בנלאומי זה באמצעות:
                           הערכה עצמית או הצהרה עצמית
                           להשיג אישור התאמה ע"י צדדים שיש להם עיניין באירגון כגון לקוחות או
                           להשיג אישור  להצהרה עצמית ע"י גוף חיצוני לאירגון או
                           להשיג התעדה/רישום של מערכת ניהול שלו ישעשו ע"י אירגון חיצוני.
 
דרישות תקן בן לאומי זה כולם נועדו לשילוב  בכל מערכת ניהול סביבתית, היקף ויישומן תלוי בגורמים כמו המדיניות הסביבתית של האירגון, אופי פעילויותו מוצריו ושירותיו מקום הפעלתו והתנאים שהוא פועל בהם.
 
                 
 
מומחי QSF - יתנו עבורכם את השירותים הבאים בנוסף לייעוץ והדרכה לתקן ISO 14001:
 
1. עריכת פרשיות טכניות.
 
2.סיקרי  סיכונים ותיק מפעל
 
3. היתרי פליטה וסקרי תהליכים
 
השירות יינתן בכל רחבי הארץ
 
logo בניית אתרים