reym@017.net.il  |     052-4347551 

ראשי פרקים לתקן IS0 22716:2007

 

GMP לתמרוקים

 

מס' סעיף

הנושא

 

הקדמה

1

הסקופ

2

מונחים והגדרות

 

 

3

עובדים

4

חצרים ( כולל איחסון, ייצור, בקרת איכות, שינוע, שטיפה ושירות)

5

ציוד

6

חומרי גלם וחומרי אריזה

7

ייצור

8

מוצר מוגמר

9

בקרת איכות במעבדה

10

טיפול במוצרים חריגים

11

פסולת

12

קבלני משנה

13

סטייה

14

תלונות והחזרה יזומה

15

בקרת שינויים ( על המוצר)

16

מבדק פנימי

17

תיעוד ובקרת מסמכים

 
 
logo בניית אתרים