reym@017.net.il  |     052-4347551 

                     

השירותים הנתנים על ידינו

                   
                

    שירותי ייעוץ   והדרכה ותחזוקה לכלל התעשיות מערכות בודדות   ומשולבות

ISO 9001:2015

ISO 14001

OHSAS 18001

 

ISO 22716  לתעשיית הקוסמטיקה

 

תחזוקה: תכלול מבדקי איכות פנימיים, אימות מערכות..

 

              
 
שירותי ייעוץ  והדרכה  ותחזוקה לתעשיות המזון מערכות בודדות ומשולבות
BRC
 
תחזוקה: תכלול מבדקי איכות פנימיים, מבדקי צד ג'  אימות מערכות..ורגולציה וסימון מזון
 
 
ניטור פתוגניים

 

 

שירותי הדרכה וייעוץ פנים מפעליים לקליטת טכנולוגיים ומנהלי הבטחת איכות

ISO 9001:2015

 ISO 22000

BRC
         
                        

הדרכות לעורכי מבדקי איכות לכלל המערכות

ISO 9001:2018 ISO 22000 ISO 14001 OHSAS 18001

 

 
 
 
 
 

שירותי הדרכה וייעוץ פנים מפעליים לקליטת טכנולוגיים ומנהלי הבטחת איכות

ISO 9001:2015

ISO 22000

HACCP

BRC

                                
   
 
 
 

שירותי תיכנון עסקים במזון תמיכה והדרכה במפעלי מזון ובתי אוכל במסגרת רשיון יצרן 

תיכנון עסקים לייצור מזון

בדיקות תברואה שותפות

ופרשיות טכניות

פתרונות למצבי כשל תברואיים

 
 
 
 
 
 
       
 
 
טואול - בניית אתרים