reym@017.net.il  |     052-4347551 

              
 
 
שירותי בקרה תפעוליים ושידרוג איכות ובטיחות המזון למסעדות בתי אוכל ומפעלי מזון
 
                              
                

מסעדות חברות קייטרינג, בתי אוכל, ומפעלי מזון מחויבים  לדרישות המבטיחות מזון בטוח לצריכה לאורך כל שרשרת המזון משלב איתור הספק והזמנת חומרי הגלם, דרך כניסתו בדלת המפעל/ מטבח , ייצורו , ועד הגשתו לצרכן/ סועד.

לקוח לא מרוצה או לקוח שאכל במסעדה וחשש שקיבל מזון לא בטוח עלול להיות הטריגר שירגום לך לכאב הראש הבא...לביקור של התברואן העירוני / פקח של שירות המזון /ווטרינר של שירות המזון אצלך.

לרוב הביקור משולב בלקיחת דוגמאות לבדיקה מיקרוביאולוגית , לבדיקת חריגות מיקרוביולוגיות , אלה ידרשו ממך ללמוד את שורש התקלה ולהערך לביצוע פעולה מקנת.

אנו מעסיקים צוות שיאתר את מקור התקלה ויהיה שם בשבילך כדי שמצבים כאלה ימנעו מראש.

מנהלים ובעלי מפעלים  נזקקים לתמיכה בבקרה תפעולית חיצונית ברגולציה וסימון מזון ,ובריצפת הייצור , שירות תמיכה שיאפשר לבעלים ולמנהלי להתפנות לניהול ולקידום העסק.


במסעדות, חברות קייטרינג, נדרש להוכיח עמידות המוצר בתקן הספציפי (תקן 2202 חלק 2 למזון מוכן).

בחברות אחרות בנוסף לעמידה בדרישות התקן הספציפי נדרש להוכיח שדרישות המקרוביאליות והאחרות מתקיימים לאורך כל חיי המדף של המוצר  כפי שמתוארות באריזת המוצר או במפרט המוצר הספציפי.

במוצרי מזון מתעשיית טחונים מהחי ( שאינם מוכנים לאכילה) המוצרים ידרשו לעמידה בדרישות התקן 1188.

לכלל תעשית המזון נדרשת  הגדרה נכונה ולא מטעה של  המוצר בהתאמה לרכיביו, לייצור, סימון נכון של הרכיבים, ערכים תזונתיים, אלרגנים ועוד..התאמה לדרישות המפורטות בתקנים הרלווננטיים למוצר (1145 ועוד.. ועוד..) לאורך כל חיי המדף.


השירות שינתן על ידנו יעזור ויתמוך בך לקיים את הדרישות ולעמוד בהם במיוחד באירגונים  בעלי רישיון יצרן של שירות המזון,  ובעלי מערכות בטיחות מזון ISO 9001:2008  ISO  22000  HACCP  

BRC.


לצורך כך חברת QSF מציעה שירות שייתן מענה לצורך זה  וביטחון נוסף לארגון באיכות ובטיחות מוצריו.


השירות יכלול על פי דרישת הלקוח :

 

1. שירותי רגולציה לייצור מזון בריצפת הייצור סימון לפי התקן 1145 תקנת הסימון התזונתי ועוד.. או שידרוג הסימון הקיים
 
2. שירותי  בקרה שוטפת על סימון מזון כולל אלרגנים  במזון ( בשטח האירגון )
 
3. ייצוג מול שירות המזון במסגרת רשיון יצרן/תנאי ייצור נאותים - GMP של שירות המזון או באירועי בטיחות מזון ע"י רופא מומחה.
 
4. בקרה תפעולית** על יישום תוכנית ה- HACCP  בשוטף במתקני הייצור וההפצה.
 
5. עידכון תוכניות HACCP  SSOP  SPS ניטור פתוגנים ואחזקה מונעת במידת הצורך.
 
6. בקרה שותפת על נקודות ה- CCP CP   OPRP .
 
7. פיתוח מוצרים.
 
8.  אימות תוכניות HACCP  SSOP SPS .
 
9. טיפול באשורי ספקים כולל מבדקי צד ג' אצל ספקי מיקור חוץ.
 
10. תחזוקה של מערכות ניהול האיכות ובטיחות המזון (ISO 9001:2008   HACCP ISO 9001:2008  BRC ) של החברה כולל :

א. ביצוע מבדקי איכות פנימיים במרווחים מתוכננים

ב. ביצוע ניתוח סיכונים, עידכון תוכניות דוחות טפסים ותיקי המוצר ( ליצרני תוספי תזונה ) ומערכות איכות ובטיחות המזון.

* ליצרנים של תוספי תזונה השירות יכלול יישום תוכנית  HACCP פרטנית לכל מוצר במסגרת תיק המוצר.
 
**היקף הפעילות יקבע בתיאום עם האירגון  לאחר  פגישה לשם הכרת צורכי האירגון.  
 
לאירגונים שמתכננים ליישם תוכניות HACCP ISO 22000  BRC אופציה לשלב שירותים אלה או חלקם  כבר בתחילת תהליך ההטמעה הראשונית של התקנים הללו במקביל לגיבוש הנוהלים שילחו לבדיקת הגוף המסמיך.
 
logo בניית אתרים