reym@017.net.il  |     052-4347551  
ISO 22000
 
               
תקן בן לאומי זה מפרט את הדרישות למערכת ניהול בטיחות מזון כאשר:
 
האירגון בשרשרת המזון נדרש להוכיח את יכולתו לבקר גורמי סיכון לבטיחות המזון כדי להבטיח שהמזון בטיחותי בשעת צריכתו ע"י בני אדם.
התקן חל על כל אירגון ללא קשר לגודלו המעורב בכל היבט הנוגע לשרשרת המזון המעוניין ליישם מערכות המספקות מוצרים בטיחותיים באופן עקיב ( מתוך סעיף 1 - חלות בתקן ISO 22000:2005 )
 
לצורך יישום התקן וקבלת הסמכה חובה על האירגון להתמיע ולתחזק את דרישות התקן ISO/TS- 22002-1 המהווה יישום ספציפי פרטני של דרישות הקדם בריצפת ייצור  
( Prerequisite Programmes )  בתקן ISO 22000:2005 כחלק אינטרגלי חי ונושם במערכת בטיחות המזון של האירגון.
 
אנו עוסקים בלוויי וייעוץ והדרכה בתהליך לקבלת ISO  22000 למגוון של מפעלים מהפשוטים ועד המורכבים שבהם תוך כדי מתן שירותי תפעול וטכנולוגיה   לרגולציה במזון ובריצפת הייצור.
 
למפעלים קטנים ובינוניים אנו מציעים שירותי ליווי ייעוץ והסמכה לתקן בשילוב של ווטרינר/מהנדס מזון/ טכנולוג מזון לצורך טיפול בנושאי רגולציה* תויות וסימון מזון , בניית מפרטי מוצרים ,תמיכה טכנולוגית ותמיכה שוטפת במערכת בבטיחות מזון.
 
אנו מציעים הכשרת עובד  לתפקיד ראש צוות HACCP/מנהל הבטחת איכות/מבקר איכות כאחראי פנים מפעלי ליישום דרישות תקן ISO 22,000 והתקן ISO 9001:2015 במפעל לרבות דרישות הרגולציה החלות על המוצר ובמעטפת הייצור   ISO/TS - 22002-1 באופן רציף ויום יומי.

השירות ניתן  בכל חלקי הארץ.
 
משך הזמן שידרש לצורך ההסמכה יהיה תלוי במידת התאמת  תשתיות החברה  לדרישות שירות המזון והתאמת המוצר לדרישה.
 
השירות ניתן  בכל חלקי הארץ.
  
** מומלץ לשלב לפחות עובד אחד בקורס להכשרת ראשי צוות HACCP שהחברה עורכת ללקוחותיה ( ראה קישור )
                   
 
 
טואול הקמת אתרי אינטרנט