reym@017.net.il  |     052-4347551 

 
 
 
FSSC 22000    ISO 22000: 2018 
 
               
 אימוץ מערכת ניהול בטיחות מזון  (מנב"מ) הוא החלטה אסטרטגית של הארגון, היכולה לסייע לו לשפר את כלל ביצועיו בתחום בטיחות המזון. התועלות הפוטנציאליות לארגון ביישום מערכת ניהול בטיחות מזון המבוססת על תקן זה הן אלה:
 
א. היכולת לספק בעקביות מזון, מוצרים ושירותים בטוחים העומדים בדרישות הלקוח ובדרישות - על-פי-דין הישימות;
ב. התייחסות לסיכונים הקשורים למטרותיו;
ג. היכולת להוכיח התאמה לדרישות מוגדרות של מנב"מ.
 
תקן זה משתמש בגישה התהליכית המשלבת את מחזור (ה- PDCA ( Plan-Do-Check-Act , (תכנן-בצע-בדוק-פעל) עם חשיבה מבוססת-סיכונים
 
בניגוד לאותו תקן בגירסותו הקודמת שהדרישות מריצפת הייצור לא היו מוגדרות כראוי (התקן התפרסם בשנת 2005) בתקן הנוכחי יש התאמה מלאה
לתקן ISO 9001 2015 ויש הפניה לתקן ISO/TS 22002  על חלקיו השונים כדרישת סף לדרישות תוכניות הקדם בסעיף 8.2.3.
 
הסמכה לתקן FSSC 22000 מחייבת את האירגון להתמיעה את התקן ISO 22000 , לתכנן וליישם את אחד מהתקנים עבור ריצפת הייצור וסביבת העבודה התפעולית    ISO/TS  22002-X בהתאם לתחום וליישם את הדרישות הנוספות של ה FSSC שמחרחיבות ומחדדות דרישות מסוימות בשני התקנים ISO 22200  ISO/ST 22000-X.
 
         ISO/TS 22002-1  למפעלי מזון  (15.12.2009).
         ISO/TS 22002-2 למפעלי הסעדה ( 15.1.2013).
         ISO/TS 22002-3 לחקלאות ( 15.11.2011).
         ISO/ST 22002-4 ליצרני אריזות מזון ( 15.12.2013).
         ISO/TS 22002-5 ללוגיסטיקה איחסון והובלה ( 30.9.2019 ).
         ISO/TS 22002-6 ליצרני מספוא ומזון לבעלי חיים וכלבים  ( 15.4.2016).
 
 
הדרישה ליישום של שני התקנים יחד בנוסף לדרישות המיוחדות של ה FSSC והצגת מידע מתועד ליישום התקנים הינה דרישה מחייבת לעמידה ב- FSCC 22000
 
אנו עוסקים בלוויי וייעוץ והדרכה בתהליך לקבלת FSCC  22000 למגוון של מפעלים מהפשוטים ועד המורכבים שבהם תוך כדי מתן שירותי תפעול וטכנולוגיה   לרגולציה במזון ובריצפת הייצור.
 
למפעלים קטנים ובינוניים אנו מציעים שירותי ליווי ייעוץ והסמכה לתקן בשילוב של ווטרינר/מהנדס מזון/ טכנולוג מזון לצורך טיפול בנושאי רגולציה* תויות וסימון מזון , בניית מפרטי מוצרים ,תמיכה טכנולוגית ותמיכה שוטפת במערכת בבטיחות מזון.
 
אנו מציעים הכשרת עובד  לתפקיד ראש צוות HACCP/מנהל הבטחת איכות/מבקר איכות כאחראי פנים מפעלי ליישום דרישות תקן ISO 22,000 והתקן ISO 9001:2015 במפעל לרבות דרישות הרגולציה החלות על המוצר ובמעטפת הייצור   ISO/TS - 22002-X באופן רציף ויום יומי בהתאם לתחום.
 
השירות ניתן  בכל חלקי הארץ.
 
משך הזמן שידרש לצורך ההסמכה יהיה תלוי במידת התאמת  תשתיות החברה  לדרישות שירות המזון והתאמת המוצר לדרישה.
 
השירות ניתן  בכל חלקי הארץ.
  
** מומלץ לשלב לפחות עובד אחד בקורס להכשרת ראשי צוות HACCP שהחברה עורכת ללקוחותיה ( ראה קישור )
                   
 
 
logo בניית אתרים