reym@017.net.il  |     052-4347551 

 
 
 
 
תיכנון ורישוי עסקים לייצור מזון ועסקים בתחום המזון
 
          
אנו עוסקים בתכנון עסקים לייצור מזון  עד לשלב קבלת הרישיון.                                                          
                                 
 
 
התכנון יכלול התאמה מלאה לתקנים מתקדמים בטיחות מזון  ISO 22000:2018   HACCP  2020, פרשה טכנית הכוללת התייחסות למוצר,תרשימי זרימה לייצור המוצר כולל נקודות בקרה,ושיטות הבקרה ועוד... שישמש כבסיס לתוכנית HACCP עתידית.
 
התכנון יאפשר לך הסמכה ישירה לתקני בטיחות המזון  בשלב מתקדם יותר.
                                                                                 
 
מתככני החברה הינם אדריכלים שעברו הכשרה מלאה של עשרות שעות בבטיחות מזון כך שאיתנו אתה יכול להיות בטוח שתקבל תכנון של ייצור מזון בטוח לצריכה.

 

התכנון יהיה בהתאם לסעיף 3  בתקנת רישוי עסקים לייצור מזון ( תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון ) התשל"ב  1972                                                                                                                                                                                                                       
התכנון יכלול התייחסות ל:
א .תרשימים הנדסיים של תנוחה בקנה מידה של 1:100  וחתך העסק בקנה מידה של 1:50
 
1. רוחבם אורכם גובהם ויעודם של כל חדר מחדרי העסק.
2. מיקומם ומידותהם הפנימיים של כל פיתחי האיוורור כולל מתקני איוורור מיכניים והספקם.
3. סימון ציפויי קירות צבע גובה וגוון.
4. סימון שיפועי הריצפות.
5. קבועת סניטריות נפח הספק קיבול בהתאמה לדרישות המוצר, היקפי הפעילות, ודרישות 
    בריאות הסביבה.
6. סימון מתקני אשפה ומיקומם.
7. סימון מיקום מנועים קבועים.
 
ב. מפה מצבית לסימון גבולות העסק ועצמים במרחק של 100 מ' מגבולות העסק וייעודם בקנה מידה של 1:250.
 
ג. דרישות רגולטוריות של הרשויות - כיבוי אש וכו'.
 
התרשימים יותאמו לדרישות הספציפיות למוצר והיקף הייצור ולדרישות בריאות הסביבה במשרד הבריאות.
 
                     
                                     
                     תוכנית סכמטית רעיונית ראשונית למפעל לייצור מזון
               
       

            לקבלת התוכנית במייל אנא צור קשר 052-4347551

 
                                                
                                                        
logo בניית אתרים