reym@017.net.il  |     052-4347551 

       
מסמך ה- OHSAS ישים לכל אירגון השואף:
להקים מערכת ניהול בג"ת כדי לסלק  או למזער  את סיכונם של עובדים ושל בעלי עניין אחרים העלולים להיחשף לסיכוני בג"ת הקשורים לפעילותו.
ליישם לתחזק ולשפר בהתמדה מערכת ניהול בג"ת 
להבטיח לעצמו את התאמתו  למדיניות הבג"ת  מוצהרת שלו.
להציג התאמה זו לאחרים
לשאוף להתעדה או  לרישום של מערכת ניהול בג"ת שלו ע"י אירגון חיצוני
להגדיר לעצמו התאמה לדרישות אלה של מערכת ניהול בג"ת ולהצהיר על כך.
להשיג התאמה לתקן בנלאומי זה באמצעות:
                           הערכה עצמית או הצהרה עצמית
                           להשיג אישור התאמה ע"י צדדים שיש להם עיניין באירגון כגון לקוחות או
                           להשיג אישור  להצהרה עצמית ע"י גוף חיצוני לאירגון או
                           להשיג התעדה/רישום של מערכת ניהול שלו ישעשו ע"י אירגון חיצוני.
 
דרישות תקן בן לאומי זה כולם נועדו לשילוב  בכל מערכת צמבג"ת., היקף מימושן  תלוי בגורמים כמו המדיניות הבג"ת  של האירגון, אופי פעילויותו מורכבותן של הסיכונים הכרוכים בהן.
          
 
הייעוץ ינתן ע"י  המומחים בבטיחות מטעם QSF בכל רחבי הארץ כולל הדרכות בבית הלקוח למפעלי תעשייה גדולים
 
 
 
 
                     
logo בניית אתרים