reym@017.net.il  |     052-4347551 

           
 
                  
              HACCP (Hazard  Analysis And Control Point) 2020
חוסר התאמה בין פרטי הסימון ובין התכולה במוצר, אלרגנים במוצר שלא היו אמורים להיות,סימון מטעה ולא על פי  הדרישה,בעיות רגולציה,  הרעלות מזון, קילקולים לפני סיום חיי המדף,  Recall, חוסר הדירות במוצר, בעיות מול שירות המזון  ,סימון מטעה ותביעות ייצוגיות  מראה על כשל בפעילות השוטפת, וכשל במערכת HACCP למפעלים בעלי  הסמכה.

ב 25.9.2020 אימצה הוועדה של  Codex Alimentarius רוויזיה במהדורת ה GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CXC 1-1969  ( מעודכן ל 2011 ) עם הוספת והרחבת מושגים והגדרות והתייחסות רחבה שורשית ועמוקה יותר לניהול אלרגנים  כדי להוות בסיס  לכלל התקנים בבטיחות מזון.

תוכנית  ( 2020) HACCP ע"פ ה- הקודקס  בנויה ממחוייבות ההנהלה לבטיחות מזון ומ :

1. דרישות מקדימות GHPs (Good Hygiene Practices)   הקשורות להיגיינה, תשתיות, ,סביבת העבודה  ומעטפת של הייצור והמוצר  האמורות להבטיח תנאים לייצור מוצר הבטוח לצריכה
    כולל ניהול אלרגנים  (prerequisite programmes (PRPs).  good hygiene practices ,GMP)   - CHAPRET 1

2. דרישות ספציפיות הקשורות למוצר- 12 השלבים של ה- HACCP הכוללים 5 צעדים מקדימים ו-7 עקרונות . ( לחברות קייטרינג ראה דרישות מיקרוביולוגיות*) - CHAPTER 2.
 
הדרישות הספציפיות כוללות: 1. הקמת צוות בטיחות מזון והגדרת ה- SCOP   
                                           2. תיאור המוצר 
                                           3 הגדרת השימוש וצרכן   
                                           4. תרשים זרימה
                                           5. אימות התרשים

                                            1 זיהוי סיכונים והגדרת סיכונים משמעותיים, וקביעת אמצעי הבקרה וגבול קביל לכל סיכון
                                            2. קביעת נקודות הבקרה הקריטיות CCPs
                                            3. קביעת גבולות קריטיים ולידיים לכל CCPs
                                            4. קביעת שיטת ניטור לכל נקודה קריטית
                                            5. קביעת הפעולה המתקנת שתנקט כשהנקודה הקריטית נמצאת מעבר לגבול הקריטי שנקבע עבור הנקודה
                                            6. ולידציה לתוכנית ה- HACCP וקביעת נהלי אימות.
                                            7. תיעוד ורשומות.

הדרישות המקדימות מעצם הגדרתם קודמות לדרישות הספציפיות הקשורות למוצר.
 
אירגון שרוצה ליישם מערכת HACCP צריך לתת מענה לדרישות העשויות להשפיע על איכות ובטיחות המוצר בריצפת הייצור , ודרישות השייכות למוצר הספציפי לאורך כל שרשרת הייצור מהמגדל-לצלחת באופן שיעמוד בדרישות הרגולציה ה- competent authority ( רשויות מוסמכות ) ותקנים רישמיים החלים על המוצר ויהיה בטוח לצריכה..
 
אנו עוסקים בלוויי וייעוץ והדרכה לקבלת HACCP למגוון של מפעלים מהפשוטים ועד המורכבים שבהם תוך כדי מתן שירותי טכנולוגיה תפעול ורגורלציה.
 
            
למפעלים קטנים ובינוניים אנו מציעים שירותי ליווי ייעוץ והסמכה לתקן בשילוב  מהנדס/טכנולוג/מזון או ווטרינר לצורך טיפול בנושאי רגולציה , סימון מזון , בניית מפרטי מוצרים ,בקרת על הייצור בריצפת הייצור, תמיכה טכנולוגית, ותמיכה שוטפת במערכת  בבטיחות מזון.

השירות ניתן  בכל חלקי הארץ.
 
משך הזמן שידרש לצורך ההסמכה יהיה תלוי במידת התאמת  תשתיות החברה  לדרישות שירות המזון והתאמת המוצר לדרישה.
 
 
 אנו ערוכים לבנות מערכות נפרדות ומשולבות בעדיפות למערכות משלובות על מנת לחסוך לך נירית מיותרת הן בשלב התיכנון והן בשלב היישום.

*הדרישות המיקרוביולוגיות הם חלק מהדרישות הרגולטוריות ליצרני סלטים מוכנים לפי התקן 1254.
** מומלץ לשלב לפחות עובד אחד בקורס להכשרת ראשי צוות HACCP שהחברה עורכת ללקוחותיה ( ראה קישור )
 
 
 
 
 
logo בניית אתרים