reym@017.net.il  |     052-4347551 

           
 
                  
              HACCP
הרעלות מזון,קילקולים לפני סיום חיי המדף,  Recall, חוסר הדירות במוצר, בעיות רציניות מול שירות המזון והרגולציה,סימון מטעה ותביעות ייצוגיות  מראה על כשל בפעילות השוטפת, וכשל במערכת HACCP למפעלים בעלי  הסמכה.

תוכנית HACCP ע"פ ה- הקודקס  והתקן  ISO 22000  בנויה:

1. מדרישות מקדימות  כלליות הקשורות להיגיינה, תשתיות, ,סביבת העבודה  ומעטפת של המוצר והייצור (GMP)

2. דרישות ספציפיות הקשורות למוצר. ( לחברות קייטרינג ראה דרישות מיקרוביולוגיות*) .
 
הדרישות הספציפיות הקשורות למוצר בנויות מ- 5 צעדים מקדימים ומ-7  עקרונות.
 
הדרישות המקדימות מעצם הגדרתם קודמות לדרישות הספציפיות הקשורות למוצר.
 
אירגון שרוצה ליישם מערכת HACCP צריך לתת מענה לדרישות העשויות להשפיע על איכות ובטיחות המוצר בריצפת הייצור , ודרישות השייכות למוצר הספציפי לאורך כל שרשרת הייצור מהמגדל-לצלחת.
 
אנו עוסקים בלוויי וייעוץ והדרכה לקבלת HACCP למגוון של מפעלים מהפשוטים ועד המורכבים שבהם תוך כדי מתן שירותי טכנולוגיה תפעול ורגורלציה.
 
            
למפעלים קטנים ובינוניים אנו מציעים שירותי ליווי ייעוץ והסמכה לתקן בשילוב  מהנדס/טכנולוג/מזון או ווטרינר לצורך טיפול בנושאי רגולציה , סימון מזון , בניית מפרטי מוצרים ,בקרת על הייצור בריצפת הייצור, תמיכה טכנולוגית, ותמיכה שוטפת במערכת  בבטיחות מזון.

השירות ניתן  בכל חלקי הארץ.
 
משך הזמן שידרש לצורך ההסמכה יהיה תלוי במידת התאמת  תשתיות החברה  לדרישות שירות המזון והתאמת המוצר לדרישה.
 
 
 אנו ערוכים לבנות מערכות נפרדות ומשולבות בעדיפות למערכות משלובות על מנת לחסוך לך נירית מיותרת הן בשלב התיכנון והן בשלב היישום.

*הדרישות המיקרוביולוגיות הם חלק מהדרישות הרגולטוריות ליצרני סלטים מוכנים לפי התקן 1254.
** מומלץ לשלב לפחות עובד אחד בקורס להכשרת ראשי צוות HACCP שהחברה עורכת ללקוחותיה ( ראה קישור )
 
 
 
 
 
טואול הקמת אתרי אינטרנט