reym@017.net.il  |     052-4347551 

 
                                
                        
הכשרה לראשי צוות בטיחות מזון HACCP
  מיקום: מלון שערי ירושלים ( מעל סנטר 1 תחנה מרכזית)         בתאריך:  24.5.2022
עם אופצית המשך לעריכת מבדקי איכות פנימיים   30.5.2022
                                                                                                                                                    בחסות האיגוד הישראלי לאיכות
 תחבורה ציבורית: רכבת מהירה, וכל קוי האוטובוס
שמגיעים לתחנה מרכזית ירושלים
                                                                                                                   
                                     
 
                          
                   
 מטרת הההכשרה: הקניית מיומנות לצוות HACCP ולעומד בראשו להובלת תהליכי HACCP  באירגונים
 ארגונים העוסקים במזון נדרשים לקיים מערכת ניהול בטיחות מזון המבוססת על עקרונות ה- HACCP בשילוב ידע במגוון תחומים במזון בסיכוני מזון , בתזונה, במטרה להבטיח עמידת החברה מאחרי הצהרותיה הפורמליות ובדרישות הסף כפי שמוגדר בחוק וברשויות המוסמכות.
 
ארגון ירגיש בטוח יותר ככל שצוות בטיחות המזון במפעל מיומן יותר ובצוות אנשים שמכירים טוב יותר את הסיכונים  הכימיים, הפיסיים והמיקרוביאליים והאלרגניים  וסיכונים הנוספים שבמזון.
 
יום זה נועד להקנות למשתתפים  מיומנות להוביל תהליך HACCP באירגונם בגירסתו החדשב משנת 2020
 
הקורס מיועד למנהלי הבטחת איכות, טכנולוגי מזון, מבקרי איכות ובכירים נוספים בעלי רקע במזון הרוצים לרכוש מיומנות ב- HACCP להובלת תהליכי HACCP באירגונם בגירסתו החדשה. 
 
לאורך היום יוצגו הרעלות מזון, Recalls  מה- FDA  USDA- FSIS ועוד במטרה להציג ולהמחיש את גורמי הסיכון במזון תוך כדי התייחסות ספציפית לדרישות גופי ההתעדה והתקנים השונים.
 
משתתפי היום יחשפו לאינפורמציה שקשורה לבטיחות מזון ממגוון רחב של מקורות לרבות תקנים ותקנות ספציפיות במזון ועוד.. 
   
מסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה בבחינה הסופית יקבלו תעודה המעידה על כשירותם להובלת תהליכי HACCP באירגונם החתומה ומאושרת ע"י האיגוד הישראלי לאיכות.
 
המרצה: ראובני יוחנן- מנכ"ל QSF יועץ בכיר לאיכות ובטיחות מזון בעל ניסיון רב בהדרכת טכנולוגים ווטרינרים ועובדים בכירים לראשי צוות בטיחות מזון  HACCP בתעשיית המזון . 
 מרצה בעל ניסיון רב שנים  בקורסים להכשרת ראשי צוות HACCP  , רכז  שני קורסים הראשונים של החברה  בשיתוף מת"י (6.5.09   ו- 19.8.09)
 
                                            התוכנית ולו"ז
                               
 
 
                                

8:30-9:00

התכנסות ורישום

9:00-10:30

מבוא לבטיחות מזון

10:30-10:40

הפסקת קפה ועוגה

10:40-12:00

דרישות התברואה ע"פ ה- CODEX ( צעדי קדם ל- HACCP) GHPs

12:00-12:10

הפסקה

12:10-13:10

5 הצעדים המקדימים של HACCP

13:10-13:50

הפסקה לארוחת צהריים

13:50-15:10

עקרונות ה- HACCP   ותירגול.

15:10-15:20

הפסקה

15:20-17:10

המשך עקרונות ה- HACCP   ותירגול.

17:10-17:20

הפסקה קפה

17:20-18:00

מבחן סופי

 
  

מחיר ׁ 
  מחיר למשתתף יחיד:     880 ש"ח  
מחיר למשתתף שני :    770 ש"ח
מחיר למשתתף שלישי: 640 ש"ח

 
המחיר כולל כיבוד קל וארוחת צהריים במלון
המחיר כולל חומר לימוד ואישור השתתפות הכולל את כל הנושאים הנלמדים
 המחירים אינם כוללים מע"מ.
 
 
 לפרטים והרשמה ראובני יוחנן : 052-4347551 או דואר אלקטרוני: reym@017.net.il 
 
ט ו פ ס  ה ת ח י י ב ו ת  ו ה ר ש מ ה :
 
להדפיס העתיק את הפרטים הר"מ ולשלוח  למייל reym@017.net.il  או לשלוח לפקס: 02-6452529 נא לוודא קבלת הפקס/ מייל במייל חוזר 
יש לציין את מס' תעודת הזהות של המשתתף שמו המלא וכתובת למשלוח האישור/ תעודה.  
להרשמה דרך האתר

 
 
השתתפות בהדרכות- ההשתתפות בהדרכות מותנית בהסדרת אופן התשלום לפני מועד הקורס                             
 
חשוב: לוודא קבלת טופס ההרשמה
 
לאחר מילוי פרטי הנרשם וקבלת הודעת ההרשמה, יצור איתך קשר רכז ההדרכה או נציג  מטעם החברה על מנת לאשר את השתתפותך 
 
ביטול   הודעה על ביטול הקורס תתקבל בפקס עד 5 ימי עבודה לפני מועד הקורס שאליו נרשם המשתתף.
 
אי הודעה כאמור לעיל תחייב במחיר מלא.
 
                                                              
 

 
                                                            
 
                                         
logo בניית אתרים