reym@017.net.il  |     052-4347551 

                     


מושגים חשובים בבטיחות מזון הנלמדים בהרחבה בקורס
להכשרת ראשי צוות HACCP

ניתוח סיכונים         CCP/CP       גבולות קריטיים        קרטריון פעולה

ניטור

OPRP

PRP

ISO/TS 22002-1:2009

SPS

SSOP

SOP

HACCP

אימות

תיקוף

פעולה מתקנת

תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזור

 

 

תקן ISO/TS 22002-1:2009

4

מבנה הביניינים והמערך שלהם

5

מערך החצרים ושטחי העבודה

6

שירותי תשתית מים אויר ואנרגיה

7

סילוק פסולת

8

התאמה ניקוי ותחזוקה של ציוד 

9

ניהול חומרים נרכשים

10

אמצעים למניעת  זיהום צולב

11

ניקיון וביצוע סניטציה

12

בקרת מזיקים

13

היגיינה  אישית ומתקנים לעובדים

14

עיבוד חוזר

15

נוהל קריאה להחזרה Recall

16

איחסון במחסנים
17

מידע על המוצר  ומודעות צרכנית 

18

הגנת המזון בטיחות ביולוגית וטרור ביולוגי

 

 

H.A.C.C.P

Hazard Analysis and Critical Control Point

 

S.O.P

Sanitation Opereting Precedures

 

S.S.O.P

Sanitation Standard Operation Procedures

 

S.P.S

 Sanitation Performance Standards

  

 

 תוכנית קדם  ( Prerequisite programme) ( PRP) ( תקן ISO 22000  סעיף 3.8)

תנאים ופעילויות בסיסיים הנדרשים לשמירה על סביבה היגיינית לאורך שרשרת המזון

המתאימה לייצור טיפול ואספקה של מוצרים סופיים בטיחותיים ומזון בטיחותי לצריכת

 בני האדם.

תוכנית קדם תפעולית  (  Operational Prerequisite programme) ( OPRP)

תוכנית קדם (PRP) המזוהה על ניתוח גורמי סיכון כחיונית לבקרה על הסבירות לכניסת גורמי סיכון לבטיחות מזון אל המוצרים, או/וגם לזיהום או לשגשוג של גורמי סיכון לבטיחות מזון במוצרים או בסביבת העיבוד. ( תקן ISO 22000  סעיף 3.9)

 ניטור ( monitoring) ( תקן ISO 22000  סעיף 3.12)

 ביצוע רצף מתוכנן של תצפיות או מדידות כדי להעריך אם אמצעי בקרה פועלים כמתוכנן.

 
 אימות ( Verification)  ( תקן  ISO  22000 סעיף 3.16 )

 אישור באמצעות ראיה אוביקטיבית שדרישות מוגדרות אכן מולאו.

 

 תיקוף ( Validation)  ( תקן  ISO  22000 סעיף 3.15 )

 השגת ראיה שאמצעי הבקרה המנוהלים ע"י תוכנית ה- HACCP ועל ידי תוכניות קדם

 תפעוליות מסוגלים להיות אפקטיביים.

 


 

אלמנטים שונים של  SPS שנועדו להבטיח סביבת עבודה נקייה במטרה למנוע זיהום שמקורו בציוד ובתשתיות  ולהבטיח מוצר נקי

416.2

הריצפה והמתקנים-
ריצפה והדברת מזיקים
מבנה
הקירות התקרה והרצפה
החדרים ואזורי אחסון (תאים)
תאורה
איוורור
מע' אינסטלציה של מים ביוב ועוד..
חדרי הלבשה ושירות
 
 TITLE 9--ANIMALS AND
ANIMAL PRODUCTS
 FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE 9 CFR 416 

 

614.3

ציוד ומתקנים

614.4

תפעול סניטרי

614.5

היגיינת עובדים

 

 

תנאי רישוי עסקים ( תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) התשל"ב 1972

פרק ב

המבנה והחצר:

'

הקירות המחיצות והריצפה
הריצפה
תעלות ניקוז
דלתות
חלונות
גג העסק
חיבור למים
מתקני רחיצת ידיים במחלקות הייצור
הגנה מחדירת מי גשמים
ניקיון המבנה
החצר

פרק ג'

איוורור ותאורה

 

אמצעי איוורור
הרחקת ריחות אדים וקיטור
החלפת אויר
תנאים לתאורה נאותה
התקנת נורות חשמל

פרק ד'

מים ביוב ופסולת מוצקת

 

איכות מי השתיה.
מתקנים וצנרת.
מים לרשות עובדים.
צנרת שפכים.
סילוק שפכים שאינם נכנסים לרשת ביוב ציבורית.
איסוף פסולת מוצקת והרחקתו
החסנת פסולת מוצקת.
פסולת שאינה מורחקת ע"י הרשות המקומית.

פרק ה'

הציוד והריהוט

 

תנאים לציוד שבה במגע עם מזון

ציוד וריהוט שלא בא במגע עם מזון

מכסי בטיחות וציוד מגן

תנאים לציוד שאינו ניתן להזזה.

פרק ו'

 

החסנת מזון עיבודו

 

החסנת מזון גולמי
הפשרת חומר גלם
הכשרת בשר
ניקוי ירקות ופירות
עיבוד מזון
שימוש במי שתיה
שימוש במי סיחרור
מזון שאינו ראוי למאכל אדם.
איסור עישון ואכילה
מזון ראוי לבעלי חיים
אריזת מזון
החסנת מזון

פרק ז'

חדרי שירות הלבשה ואוכל

 

תנאים לחדרי שירות, משתנות, כיורים ומקלחות
חדרי ההלבשה והמתקנים בו
חדר אוכל

פרק ח'

תחזוקה

 

תחזוקת המבנים
ניקיון מתקני האיוורור והתאורה.
תחזוקת ציוד
תחזוקת חדרי שירות
תעודת הדברה
חומרי הדברה חיטוי וניקוי.

פרק ט''

עובדים

לבוש וניקיון אישי.
בריאות העובד.                                              

פעולה מתקנת  המתייחסת למערכת  ה- SSOP מתוך:

 

TITLE 9--ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS

 

416.15  Corrective Actions

 

פעולה מתקנת תינקט כאשר מתגלה כשל ביישום או בתחזוקה של מערכת ה- SSOP או בנהליה ( ע"י מערכת הבקרה החיצונית) , הכשל עלול לגרום לזיהום המוצר.

הפעולה המתקנת תכלול טיפול בגורמי הכשל להחזרת המצ"ב הסניטרי לתקין,טיפול במוצר החריג, פעילות

למניעת זיהום עתידי במוצר, והערכה מחודשת של מערכת  ה- SSOP עקב השינויים שהתחוללו בעקבות הכשל.

(הבקרה החיצונית הכוונה ל- FSIS)

 

 

PAS 220:2008

PUBLICLY    AVAILABLE    SPECIFICATION  PAS 220:2008

Prerequisite programmes on food

safety for food manufacturing

 

הרחבה של תת סעיף יא' בסעיף 7.2.3  "היבטים נוספים לפי הצורך "  בתקן ISO 22000:2005

 

החזרות

איחסון

Recall

מידע על המוצר ואזהרות

 

מניעת חבלות וטרור ביולוגי

 

 

טואול - בניית אתרים