reym@017.net.il  |     052-4347551 

 

הכשרה ראשי צוות בטיחות מזון HACCP
 עם אופציה להמשך לעורכי מבדקים פנימיים בבטיחות מזון  (שיתקיים ב  30.5.2022)

מיקום: מלון שערי ירושלים ( מעל סנטר 1 בתחנה המרכזית י-ם )      בתאריך: 24.5.2022
                                                                                                                                                                                                                                    בחסות האיגוד הישראלי לאיכות
                                                                                                                                                                                     תחבורה ציבורית:רכבת מהירה וכל האוטובוס שמגיעים
                                                                                                                                                                                             לתחנה מרכזית לירושלים
                                     
 
 

 

                                                        מטרת הההכשרה: הקניית מיומנות לצוות HACCP ולעומד בראשו להובלת תהליכי HACCP באירגונו
ארגונים העוסקים במזון נדרשים לקיים מערכת ניהול בטיחות מזון המבוססת על עקרונות ה-  2020 HACCP בשילוב ידע במגוון תחומים במזון בסיכוני מזון , בתזונה, במטרה להבטיח עמידת החברה מאחרי הצהרותיה הפורמליות ובדרישות הסף כפי שמוגדר בחוק וברשויות המוסמכות.
 
ארגון ירגיש בטוח יותר ככל שצוות בטיחות המזון במפעל מיומן יותר ובצוות אנשים שמכירים טוב יותר את הסיכונים השונים הכימיים, הפיסיים והמיקרוביאליים והאלרגניים והסיכונים הנוספים שבמזון כדי לקבל כלים לשלוט בהם.
 
יום זה נועד להקנות למשתתף מיומנות להוביל תהליך HACCP באירגונם בגירסתו העדכנית משנת  2020.
 
הקורס מיועד למנהלי בכירים העוסקים במזון כולל הבטחת איכות, טכנולוגי מזון, מבקרי איכות ובעלי רקע במזון הרוצים לרכוש מיומנות ב- HACCP להובלת תהליכי HACCP באירגונם בגירסתו החדשה.

במהלך היום יוצגו הרעלות מזון, Recalls מה- FDA USDA- FSIS ו - Study Case כחלק מהצגת גורמי הסיכון במזון תוך כדי התייחסות ספציפית לדרישות גופי ההתעדה והתקנים השונים.

משתתפי היום יחשפו לאינפורמציה שקשורה לבטיחות מזון ממגוון רחב של מקורות לרבות תקנים ותקנות ספציפיות במזון ועוד..

מסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה בבחינה הסופית יקבלו תעודה המעידה על כשירותם להובלת תהליכי HACCP באירגונם החתומה ומאושרת ע"י האיגוד הישראלי לאיכות.

המרצה: ראובני יוחנן- מנכ"ל QSF יועץ בכיר לאיכות ובטיחות מזון ,בעל ניסיון רב בהכשרת טכנולוגים ווטרינרים ועובדים בכירים בתעשיית המזון לראשי צוות בטיחות מזון HACCP בתעשיית המזון
  מרצה בעל  נסיון רב שנים  בקורסים להכשרת ראשי צוות בטיחות מזון HACCP  רכז שני קורסים הראשונים של החברה  בשיתוף מת"י  ( 6.5.09 ו- 19.8.09)
 
                                                          התוכנית ולו"ז

                                    

8:30-9:00

התכנסות ורישום

9:00-10:30

מבוא לבטיחות מזון

10:30-10:40

הפסקת קפה ועוגה

10:40-12:00

דרישות התברואה ע"פ ה- CODEX ( צעדי קדם ל- HACCP)  GHPs

12:00-12:10 

 הפסקה

12:10-13:10

5 הצעדים המקדימים של ה- HACCP

13:10-13:50

הפסקה לארוחת צהריים

13:50-15:10

עקרונות ה- HACCP   ותירגול

15:10-15:20

הפסקה

15:20-17:10

המשך עקרונות ה-HACCP   ותרגול

17:10-17:20

הפסקה קפה 

16:50-17:30

מבחן סופי


מחיר ( מיוחדים לצוות )
 מחיר למשתתף בודד :     880  ש"ח
מחיר למשתתף שני :       770  ש"ח
מחיר  למשתתף שלישי :  640  ש"ח


 
המחיר כולל כיבוד קל וארוחת צהריים במלון
המחיר כולל חומר לימוד ואישור השתתפות הכולל את כל הנושאים הנלמדים 
המחירים אינם כוללים מע"מ.

לפרטים והרשמה ראובני יוחנן : 052-4347551 או דואר אלקטרוני: reym@017.net.il 

ט ו פ ס  ה ת ח י י ב ו ת   ו ה ר ש מ ה :
 להדפיס העתיק את הפרטים הר"מ ולשלוח למייל reym@017.net.il או לשלוח לפקס: 02-6452529 נא לוודא קבלת הפקס/ מייל במייל חוזר
 
יש לציין את מס' תעודת הזהות של המשתתף שמו המלא וכתובת למשלוח האישור/ תעודה.
 
להרשמה דרך האתר


השתתפות בהדרכות- ההשתתפות בהדרכות מותנית בהסדרת אופן התשלום לפני מועד הקורס
 
חשוב: לוודא קבלת טופס ההרשמה
לאחר מילוי פרטי הנרשם וקבלת הודעת ההרשמה, יצור איתך קשר רכז ההדרכה או נציג מטעם החברה על מנת לאשר את השתתפותך
 
ביטול הודעה על ביטול הקורס תתקבל בפקס עד 5 ימי עבודה לפני מועד הקורס שאליו נרשם המשתתף.
אי הודעה כאמור לעיל תחייב במחיר מלא.


logo בניית אתרים