reym@017.net.il  |     052-4347551 

 
 
 
 
 
הכרת דרישות  התקן  לניהול איכות הסביבה ISO 14001 
 
 
 
 
   המיקום: ________   תאריכים: ________ ( יקבע בקרוב)
 
 
 
 (הסעות ממחלף הראל בתיאום מוניות מבשרת ירושלים טל. 02-579779)
 
 
 
 

  
מטרת הקורס: להכיר באופן מעמיק את דרישות התקן לניהול איכות הסביבה ISO 14001 ויישומם בפועל.
 
מרצה: דביר פלג ( דוקטורנט) :  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול, ממונה ומומחה בטיחות וניהול שעת חירום, יועץ וסוקר
(B.V.Q.I)  ומרצה בקורסי בסיס וקורסים מתקדמים בניהול במסגרות אירגוניות ובמסגרות ארציות. בעל ניסיון עשיר בכריכת מבדקים ( AUDIT ) באירגוני שירות תעשייה ורפואה, פיתוח אסטרטגיות ניהול וחניכת מנהלים ובהכשרת עורכי מבדקים.
 
תקן ESM=Environmental Sistem iso 14001  הינו תקן בנלאומי למערכת ניהול סביבתי.
 
התקן מספק את הדרישות למערכת ניהול סביבתי וחשיבותו בהגדרת השיטה כיצד לנהל פעילויות בהן קיים פוטנציאל להשפעה על הסביבה, באופן אשר יצמצם מצד אחד את הסיכון לסביבה ומהצד השני את הסיכון העיסקי לפעילות.
 
כעורך מבדקים לתקן לאיכות הסביבה תזהה מפגעי סביבה שמשמעותם גדולה למפעל ולקהילה , תכין תוכניות לשיפור ותבצע מעקב אחרי יישומן.
 
הקורס מיועד לממוני בטיחות , נאמני בטיחות, יועצים, מנהלי הבטחת איכות אנשי ניהול, מבקרי איכות ועוד.. שרוצים לקבל רקע מעשי ביישום התקן תוך כדי העמקת הידע והרקע שלהם באיכות הסביבה.
 
הקורס מיועד לתת בסיס לאנשים שימשיכו לימים הבאים להכשרתם  כעורכי מבדקי איכות פנימיים באיכות הסביבה ו/או באיכות הסביבה ובטיחות.
 
הרקע במקדים הנדרש: הכרה בסיסית של עולם התקנים או ניסיון מעשי בתחום.
 
כל ההדרכות המוצעות  החל מהדרכה בת יום יומיים או שלושה מאושרות ע"י אגף הפיקוח על העבודה בתמ"ת כיימי כשירות לממונה בטיחות.
 
כל משתתף יקבל אישור השתתפות הכולל את  נושאי הלימוד והשעות.
   
                                                                                           הסילבוס המלא של הקורס

                              

9:00-10:00

ת"י 14001 – הכרת התקן לניהול סיכונים

10:00-10:15

הפסקת קפה ועוגה

10:15-11:15

ת"י 14001 – הכרת התקן לניהול סיכונים ( המשך )

11:20-13:00

מה בין ניהול איכות סביבהכיצד סביבה מקדמת בטיחות

13:00-13:45

ארוחת צהריים

13:45-15:20

דגשים לעריכת מבדקים בתקן ב 14001  

15:20-15:30

הפסקת קפה ועוגה

15:30-17:00

התקן בראיית הסוקר ועורך המבדקים + סימולציה  

17:00-17:30

מבחן יום א'

 מחירים
 המחיר ליום השתלמות בודד: 890  ש"ח
 
המחיר לשני ימי השתלמות:    1720   ש"ח
 
המחיר להשתלמות מלאה:    2350  ש"ח
 
המחירים כוללים מע"מ חומר לימוד ואישור השתתפות
 
חברות שישלחו נציג להשתלמות במזון דר' בני טל __________ דר' רוני שפירא _______ יזכו להנחה של 130 ש"ח למשתתף ליום ,
 

 
logo בניית אתרים