reym@017.net.il  |     052-4347551 

                                
                        
טוקסיקולוגיה של מזון תוספי תזונה מזון וסביבה
 
  מלון נווה אילן               בתאריך:  מרס 2016 ( יקבע בקרוב )
 
מוכר ע"י האיגוד הישראלי לאי
       ( תחבורה ציבורית קו 185 ממחלף הראל )               
                                     
                          
                   
 
מטרת הקורס: להקנות למשתתפים כלים וידע לניתוח גורמי כשל טוקסיקולוגיים  במזון ובשרשרת המזון בקרב בני אדם במטרה להעניק למשתתף יכולת לנתח ולמנוע מקרי כשל טוקסיקולוגיים.

דרישות קדם להשתתפות: רקע בסיסי בכימייה אורגנית או כללית.

המרצה: דר' יהושע מאור :
מרצה ומומחה בעל ניסיון רב לטוקסיקולוגיה של מזון תרופות ותוספי תזונה בארץ ובעולם
 
ארגונים העוסקים במזון נדרשים לקיים מערכת ניהול בטיחות מזון על בסיס מדעי בשילוב ידע במגוון תחומים במזון בסיכוני מזון , בתזונה, וטוקסיקולוגיה  במטרה להבטיח מוצר בטוח לצריכה.
 
ארגון ירגיש בטוח יותר ככל שצוות בטיחות המזון במפעל מיומן יותר ובצוות אנשים שמכירים טוב יותר את הסיכונים הטוקסיקולוגיים , הפיסיים והמיקרוביאליים והתזונתיים  במזון ובשרשרת המזון.

טוקסיקולוגיה של מזון עוסקת בחקר טבעם מאפיינהם, אפקטים, זיהוי חומרים רעילים והשלכותיהם הבריאותיות על האדם.

במהלך הקורס נלמד מושגי יסוד כגון יחס מנה- תגובה, ספיגת רעלים, פיזור ואיחסון רעלנים בגוף, ביו טרנספורמציה וסילוק רעלים, טוקסיסיות לפי אברי מטרה, טרטוגנזה, מוטגנזה, קרצינוגנזה, אלרגיה למזון והערכת סיכונים.
 
במהלך היום נלמד על כימיקליים הקשורים למזון כגון תוספי מזון, מוצרים טבעיים, רעלנים מפטריות, חומרי הדברה, איך הם נבדקים, מה דרישות החוק לגביהם, נעבור על מקרים מעשיים ונושאים מיוחדים.

יום זה נועד להקנות למשתתף  כלים לניתוח גורמי כשל טוקסיקולוגיים תוך כדי הענקת ידע בטוקסיקולוגיה של מזון תוספי תזונה ותוספי מזון.
 
הקורס מיועד למנהלי הבטחת איכות, טכנולוגי מזון, מבקרי איכות ובכירים נוספים בעלי רקע במזון הרוצים לרכוש כלים לנתח ולמנוע כשלים טוקסיקולוגיים במזון בתוספי תזונה ובתוספי מזון.
 
מסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה בבחינה הסופית יקבלו תעודה המעידה על כשירותם לנתח גורמי כשל טוקסיקולוגיים במזון.
 
 התוכנית ולו"ז
                               

 
 
   

8:30-9:00

התכנסות ורישום

9:00-9:45

מבוא לטוקסיקולוגיה כללית וטוקסיקולוגיה של מזון

9:45-9:55

הפסקת קפה ועוגה

9:55-10:55

פיזור  ואיחסון רעלים בגוף ביו- טרנספורמציה וסילוק רעלים

11:00-12:00

אפקטים של רעלי מזון טרטוגנזה, מוטוגנזה, קרציטוגנזה ( חלק א')

12:05-12:40

אפקטים של רעלני מזון טרטוגנזה, מוטגנזה, קרטינוגנזה ( חלק ב') 

12:40-13:10

אלרגיה למזון והערכת סיכונים

13:10-13:40

הפסקה לארוחת צהריים

13:40-14:10

טוקסיקולוגיה של תוספי מזון

14:10-14:40

טוקסיקולוגיה של תוספי תזונה

14:40-15:30

מיקוטוקסינים: רעלני פטריות

15:30-15:40

הפסקה קפה + עוגה

15:40-16:10

חומרי הדברה ומתכות כבדות

16:10-16:50

רגולציה של חומרים עם פוטנציאל טוקסי

16:50-17:30

מבחן סופי

 
  
  
מחיר
 
מחיר למשתתף בודד:  780  ש"ח  
מחיר למשתתף שני : 700  ש"ח
מחיר למשתתף שלישי : 600 ש"ח
*מחיר למשתתף רביעי: 480 ש"ח

( *המחיר למשתתף רביעי לנרשמים הראשונים או על בסיס מקום פנוי בלבד )
 
המחיר כולל כיבוד קל וארוחת צהריים במסעדת המלון
המחיר כולל חומר לימוד ואישור השתתפות הכולל את כל הנושאים הנלמדים
 
המחירים אינם כוללים מע"מ.
 
 
 
 לפרטים והרשמה אהוד מזרחי טל. 054-3244755 או דואר אלקטרוני qsfehud@gmail.com
ראובני יוחנן : 052-4347551 או דואר אלקטרוני: reym@017.net.il 
 
ט ו פ ס  ה ת ח י י ב ו ת  ו ה ר ש מ ה :
 
להדפיס העתיק את הפרטים הר"מ ולשלוח  למייל reym@017.net.il  או לשלוח לפקס: 02-6452529 נא לוודא קבלת הפקס/ מייל במייל חוזר 
יש לציין את מס' תעודת הזהות של המשתתף שמו המלא וכתובת למשלוח האישור/ תעודה.  
להרשמה דרך האתר
 
 
השתתפות בהדרכות- ההשתתפות בהדרכות מותנית בהסדרת אופן התשלום לפני מועד הקורס                             
 
חשוב: לוודא קבלת טופס ההרשמה
 
לאחר מילוי פרטי הנרשם וקבלת הודעת ההרשמה, יצור איתך קשר רכז ההדרכה או נציג  מטעם החברה על מנת לאשר את השתתפותך 
 
ביטול   הודעה על ביטול הקורס תתקבל בפקס עד 5 ימי עבודה לפני מועד הקורס שאליו נרשם המשתתף.
 
אי הודעה כאמור לעיל תחייב במחיר מלא.
 
                                                     
logo בניית אתרים