reym@017.net.il  |     052-4347551 

הכרת דרישות  התקן  OHSAS 18001 מערכת לניהול בטיחות
המיקום__________   התאריך ________   ( יקבע בקרוב) 
 (הסעות ממחלף הראל בתיאום מוניות מבשרת ירושלים טל. 02-579779)
 
      
מטרת הקורס: להכיר באופן מעמיק את דרישות התקן  OHSAS 18001  לבטיחות ובריאות העובד ויישומם בפועל.
 
מרצה: דביר פלג ( דוקטורנט) :  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול, ממונה ומומחה בטיחות וניהול שעת חירום, יועץ וסוקר 
(B.V.Q.I)  ומרצה בקורסי בסיס וקורסים מתקדמים בניהול במסגרות אירגוניות ובמסגרות ארציות. בעל ניסיון עשיר בכריכת מבדקים ( AUDIT ) באירגוני שירות תעשייה ורפואה, פיתוח אסטרטגיות ניהול וחניכת מנהלים ובהכשרת עורכי מבדקים.
 
ניהול בטיחות מהווה כיום אסוטרטגיה שהשימוש בה לאורך זמן יביא  את האירגון להצלחות והישגים בקרב לקוחות ועובדים. ניהול הבטיחות מהווה מסר שיווקי ללקוחות ומסר של אחריות עיסקית לבעלי המניות והדירקטורים.
 
כלי ניהול הבטיחות העיקרי כיום הוא תתקן למערכות ניהול היבטי בטיחות- OHSAS 18001.
  
כעורך מבדקים לתקן לאיכות הסביבה תזהה מפגעים וסיכונים שמשמעותם גדולה לעובדים ולמנהלים  , תכין תוכניות לשיפור הבטיחות ותבצע מעקב אחרי יישומן.
 
הקורס מיועד לממוני בטיחות , נאמני בטיחות, יועצים, מנהלי הבטחת איכות אנשי ניהול, מבקרי איכות ועוד.. שרוצים לקבל רקע מעשי ביישום התקן תוך כדי העמקת הידע והרקע שלהם בבטיחות.
 
הקורס מיועד לתת בסיס לאנשים שימשיכו לימים הבאים להכשרתם  כעורכי מבדקי איכות פנימיים  בבטיחות ו/ או באיכות הסביבה.
 
הרקע במקדים הנדרש: הכרה בסיסית של עולם התקנים או ניסיון מעשי בתחום.
 
כל ההדרכות המוצעות  החל מהדרכה בת יום יומיים או שלושה מאושרות ע"י אגף הפיקוח על העבודה בתמ"ת כימי כשירות לממונה בטיחות.
 
כל משתתף יקבל אישור השתתפות הכולל את  נושאי הלימוד והשעות.
 
 
  
       
 
 
                                                                            הסילבוס של היום
        
                   
 
 

9:00-10:00

ת"י 18001 – הכרת התקן

10:00-10:15

הפסקת קפה ועוגה

10:15-11:15

ת"י 18001 – הכרת התקן ( המשך )

11:20-13:00

מערכת ניהול בטיחות  -  מה הבדל בין בטיחות לניהול בטיחות

13:00-13:45

ארוחת צהריים

13:45-15:20

דגשים לעריכת מבדקים לת"י 18001

15:20-15:30

הפסקת קפה ועוגה

15:30-17:00

התקן בראיית הסוקר ועורך המבדקים + סימולציה

17:00-17:30

מבחן יום ב'

 
 מחירים
 המחיר ליום השתלמות בודד: 890  ש"ח
 
המחיר לשני ימי השתלמות:   1720   ש"ח
 
המחיר להשתלמות מלאה:    2350  ש"ח
 
המחירים כוללים מע"מ חומר לימוד ואישור השתתפות
 
חברות שישלחו נציג להשתלמות במזון דר' בני טל _________דר' רוני שפירא_________ יזכו להנחה של 130 ש"ח למשתתף ליום ,
  
                                          
טואול - בניית אתרים