reym@017.net.il  |     052-4347551 

                  
  קורס חדשני נוסף  בשפכים תעשייתיים  ובסביבה:
פתרונות ישומיים מתקדמים לטיפול בשפכים תעשיתיים
 
יתקיים ביום ד' בתאריך:  11.1.17 בת הארחה רמות שפירא
 
מוכר ע"י האיגוד הישראלי לאיכות
מוכר כיום כשירות לממונה בטיחות מס' אישור 580662 
          
 
 
מטרה:מתן ידע וכלים ישומיים מתקדמים לטיפול בחריגות שפכים תעשיתיים, על מנת לנטר לבקר ולמנוע חריגות הגורמות לנזק כבד לסביבה ונזק כלכלי לאירגון.

קהל היעד:מנהלים, מנהלי אחזקה, מנהלי איכות וסביבה , טכנולוגיים ממונה בטיחות  ועובדי אחזקה,
  
תוכנית היום : מושגים בסיסים בשפכים, כללי תאגידי המים, חומרים ותהליכים המשפיעים על שפכים, השפעת ערכיי השפכים על מכוני הטיהור בשפכים,


התעודה מוכרת וחתומה ע"י האיגוד הישראלי לאיכות

המרצים:
1.דר' בני מלנקי- המנהל המיקצועי של חבר אמירים בריאות וסביבה, מומחה בבריאות הסביבה מרצה במספר אוניברסיטאות בארץ , בעל ניסיון בליווי ארגונים מול תאגידי המים.

2. אריאל מלינסקי- ( M.S.c)  יועץ בכיר חברת זוהר דליה.

3. דר' דניאל סלומון - מנכ"ל אקודן מומחה בתחום הטיפול בשפכים תעשיתיים.

4. דר' שלמה קימחי - יועץ סביבתי ואפריים גולדשטיין- מנכ"ל תובל פתרונות תפעוליים.

5. עו"ד ירון נדם- מומחה בתחום המוניציפלי.

 
תוכנית היום וסילבוס מפורט:
 
             


שעות

                     נושא

מרצה

8:30-9:15

 התכנסות והרשמה

התכנסות ורישום

09:15-9:30

ברכות ודברי פתיחה

ראובני יוחנן+ רחל מלנקי

9:30-11:00

מבוא לשפכים כללי תאגידי המים, הגדרות, משמעות ערכי המדידה, משמעות ערכי המדידה ,דרכי טיפול מתקדמים, דוגמאות ואופציות חלופות
דר' בני מלנקי

11:00-:11:30

הפסקת קפה ועוגה


11:30-12:30

ביופילמים והשפעות חומרי ניקוי על הסביבה

אריאל מלינסקי

12:30-13:15

השפעת שפכים תעשייתיים אסורים וחריגים על הפעילות התקינה של המט"ש

דר' דניאל סלומון

13:15-14:00

הפסקת צהריים

14:00-14:45

טכנולוגיות מתקדמות לניטור שפכיםלפי סוגי החריגות כולל הדגמות

דר' שלמה קמחי

14:45-15:30

אחריות מנהלים בגין זהומים שפכי תעשיה.

עו"ד ירון  נדם

                           
              מחיר למשתתף :           370   ₪.     
           
 * המחיר אינו כולל מע“מ
  *המחיר כולל ארוחת צהריים וכיבוד קל. 
 * המחיר כולל חומר תעודה ואישור השתתפות
 
 
 
 
 
   
לפרטים והרשמה: ראובני יוחנן:052-4347551    משרדי אמירים:08-3730057
 
להדפיס העתיק את הפרטים הר"מ ולשלוח למייל reym@017.net.il או למייל: amirim@amirim-he.co.il

 

 
או לשלוח לפקס:02-6452529
 
 
נא לוודא קבלת הפקס/ מייל במייל חוזר
 
יש לציין את מס' תעודת הזהות של המשתתף שמו המלא וכתובת למשלוח האישור/ תעודה.
השתתפות בהדרכות
ההשתתפות בהדרכות מותנית בהסדרת אופן התשלום לפני מועד הקורס .
 חשוב: לוודא קבלת טופס ההרשמה לאחר מילוי פרטי הנרשם וקבלת הודעת ההרשמה לאשור  השתתפותך.
ביטול :הודעה על ביטול הקורס תתקבל בפקס עד 5 ימי עבודה לפני מועד הקורס שאליו נרשם המשתתף.
אי הודעה כאמור לעיל תחייבתחייב במחיר מלא

          להרשמה אנא מלא את הפרטים הבאים
  
           
                 
 

 

                     

           

 
 
logo בניית אתרים