reym@017.net.il  |     052-4347551 

 
 הדרכות בבטיחות 
 
 
 
 
רשימת נושאי ההדרכה לממונה בטיחות ולאנשי ניהול בבטיחות  באיזור המרכז / חיפה
 
כל הימים מאושרים ע"י האגף לפיקוח  על העבודה בתמ"ת  כימי כשירות לממונה בטיחות.
 
 

 

     
1. ניהול בטיחות בבריאות ובתעסוקה לפי ת"י 18001
 
2. ניהול בטיחות בתעבודה ת"י 9301
 
3. ניהול  בטיחות האירועים המוניים ואירועי ספורט ת"י 5688
 
4. חקירת תאונות ואירועים , שיטת הגורמים השורשיים: Root Cause Analysis
 
5. JSA - ניתוח בטיחות של פעילות במפעל.
 
6. ניהול בטיחות בענף הבניה.
      
                    ניתן להרשם דרך האתר לכל אחד מהנושאים הללו
 
                   לנרשמים לפני קביעת מועד הקורס תינתן הנחה
 
 

   רשימת נושאי הדרכה פנים מפעלית
 
            

1. כל ההדרכות מועברות באמצעות מצגות מולטימדיה משולבות סרטונים רלוונטיים.

2. הנושאים בהדרכות מותאמות לקהל המשתתפים, בתיאום מוקדם עם הלקוח יחד עם זאת יבוצעו שינויים והתאמות מדויקות בהתאם לצורך הספציפי לכל לקוח

מס'

הנושא

סקטור, תדירות

זמן מומלץ
(בשעות)

פירוט הנושא

1

מושגים ועקרונות בבטיחות, הדרכת בטיחות מותאמת ספציפית לתפקיד

כלל סקטוריאלי, אחת לשנה לפחות

1.5

לפחות –

תלוי בתפקיד

מושגי יסוד בבטיחות, מניעת תאונות בעבודה, סיכוני חשמל, נושאים ספציפיים לכל תחום עובדים

2

מניעת דליקות

כלל סקטוריאלי

1.5

מצבי חירום, מניעת דליקות ושימוש במטף (ללא תרגול).

3

כמו הקודם + תרגול כיבוי במטפים + תירגול כיבוי במים וזרנוקים

נאמני כיבוי אש

4

מצבי חירום, מניעת דליקות ושימוש במטף + מים וזרנוקים כולל תרגול.

4

עבודה בגובה - הסמכה

עובדים בגובה

5

בהתאם לנושאים נדרשים

5

בטיחות לעובדי אחזקה

עובדי אחזקה, חשמלאים, מיזוג אויר וכו'

4

בטיחות כללית, בטיחות בחשמל, סיכוני רעש ומניעת נזק לשמיעה, כלים ידניים חשמליים, כיבוי במטף, כיבוי במים.

6

בטיחות כללית, בטיחות במעבדות, שימוש בחומרים מסוכנים, MSDS

עובדי מעבדות

4

בטיחות כללית, תרחישי אירועי חירום, טיפול ועבודה בחומ"ס, MSDS, עבודה במעבדות.

7

אימון צוותי חירום (כולל תרגיל פינוי חירום)

בעלי תפקידים בחירום

4

תרחישי חירום אפשריים, טיפול באירועי חירום, תדריך בעלי תפקידים, תרגיל + דוח סיכומים ולקחים.

8

קורס נאמני בטיחות

הסמכת נאמני בטיחות

24 שעות (3 ימים)

נושאים בהתאם למשרד התמ"ת + נושאים ספציפיים לקפלן

9

רענון מלגזנים (אחת לשנה)

מלגזנים, אחת לשנה

2.5 שעות

תקנות, נהיגה נכונה, סיכונים ומניעתם, העמסה, פריקה ועוד

טואול הקמת אתרי אינטרנט